פיתוח מקצועי

כחלק מהתפיסה הרואה את עו"ה יוצאי אתיופיה כמנהיגים חינוכיים וחברתיים אנו שואפים לראות ייצוג מכובד של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה משתתפים בתכניות המנהיגות השונות. מתוך הבנה שעל מנת להגיע לעמדות מפתח במנהיגות הישראלית יש צורך לקחת חלק פעיל בתכניות אלה.

תוכניות מנהיגות שונות:

תכנית מרי – מורים לניהול

התכנית מיועדת למורים בעלי תעודת הוראה וניסיון חינוכי אשר מעוניינים להשפיע על מערכת החינוך בישראל ולהתקדם לתפקידי ניהול במערכת החינוך.
התכנית כוללת מפגשי למידה על מצב החינוך בישראל, חשיפה לגישות ותפיסות חינוכיות שונות, בניית חזון חינוכי, הכרות עם מערכת החינוך, חדשנות וחשיבה יצירתית. בנוסף המשתתפים מקבלים ליווי מנטורים מתחום החינוך והכנה למבחני ראשה של משרד החינוך.
התכנית מופעלת בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
http://www.olim-beyahad.org.il/our-work/what

תכנית מעוז

רשת מנהיגים ומנהיגות מכל החברה הישראלית שמקדמת תרבות ממלכתית ופעולות לחיזוק חוסנה החברתי כלכלי של מדינת ישראל.

 החזון – שגשוג החברה והכלכלה במדינת ישראל המקודם על ידי דור של מנהיגים ומנהיגות המנכיחים את הממלכתיות החדשה ומייצרים פעולות למען הטוב המשותף.

המענה 

איתור מנהיגים מקצועיים המונעים מתחושת שליחות ואחריות המגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי, ומייצגים קהילות שונות בחברה.

הכשרה בנושאי הובלת שינוי וקידום ממלכתיות המייצרת אמון ושפה משותפת.

פיתוח רשת מגוונת ורב תחומית המובילה תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים בתחומי ליבה מרכזיים: חינוך, בריאות, תעסוקה, חיזוק השלטון המקומי והמרכזי ותשתיות לאומיות.

הרחבה של המודל באמצעות מיזמים משותפים במסגרת החלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’ במערכות הבריאות, החינוך והשלטון המקומי.

https://www.maoz-il.org/about-us/

תכנית מנדל למנהיגות

במכון מתקיימות מגוון תוכניות לפיתוח מנהיגות חינוכית וחברתית, שמטרתן לתרום לשגשוגה של מדינת ישראל על כל קהילותיה. המשתתפים בתוכניות מגיעים עם רקע מקצועי מגוון במגזר הציבורי, במיזמים חברתיים, בארגונים ללא כוונות רווח ובצה"ל.

בתקופת לימודיהם במכון מחדדים העמיתים בתוכניות את חזונם תוך לימוד קבוצתי ואישי של הגות ומעשה מן העבר וההווה. לצד הלימוד התיאורטי העמיתים מתרגלים דרכי עבודה ומחשבה שיסייעו להם בהקמה ובהנהגה של מוסדות חינוך וחברה.

משימתו של מכון מנדל למנהיגות, שנוסד ב-1990, לספק לישראל מנהיגי חינוך וחברה מונחי חזון באמצעות יצירת חיבור בין אנשים מוכשרים לרעיונות גדולים. המכון מגייס אנשים מחויבים, בעלי יכולת ודחף להוביל, ומספק להם את התנאים לדון עמוקות על ניסיון העבר ועל עתידם

https://institute.mandelfoundation.org.il/Programs/Pages/Mandel-Program-for-Academic-Leadership.aspx

תכנית אלומות – מובלים הכשרת מורים באקדמיה.

תוכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה" נבנתה בשיתוף בין משרד החינוך, מכון מופ"ת, ו"עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה. התוכנית מצטרפת לרשת של תכניות

"עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל.

מטרת המהלך:

לגבש את העתודה הניהולית הבכירה במערך הכשרת המורים בישראל.

התוכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של עולם ההכשרה, להגביר את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים בתחום זה.

http://alumot.macam.ac.il/

מכון אבני ראשה

​​​​​​אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוקם בשנת 2007 ביוזמה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב. שם המכון "אבני ראשה" מבטא את תפיסת תפקידה המרכזי של המנהיגות החינוכית – מנהלי בתי הספר והמפקחים – בשינוי ושיפור של מערכת החינוך. המכון עוסק בהכשרה ובפיתוח מקצועי של כלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל, מתוך הכרה שמנהיגותם היא המפתח לקידום מערכת החינוך בישראל. מגוון המסגרות ותהליכי הלמידה שמפעיל המכון משקף שאיפה להעשיר את המנהיגות החינוכית בידע, בכלים ובמיומנויות להובלה של שיפור בית ספרי ומערכתי.

חזונו של המכון הוא קידום מערכת החינוך בישראל ושיפור הישגיה על ידי מנהלי בתי ספר והמפקחים כקהילה מקצועית מובילה בכדי לממש חזון זה, מכון אבני ראשה פועל ליצירת עתודה ניהולית מקצועית, פיתוח והפעלת תכניות הכשרה למנהלים, וקידום תהליכי התפתחות ולמידה למנהלים מכהנים ולמפקחים. כל זאת, תוך פיתוח ידע עיוני ומעשי עדכני ותוך התייעצות עם גופים ומומחים בעלי שם העוסקים בתחום המנהיגות הבית ספרית. פעולות המכון נעשות בשיתוף פעולה פורה עם מנהלי בתי ספר ומפקחים, ובהכוונת הוועד המנהל של המכון בראשו עומד שר החינוך.