שנת תשפ"ב

פורום תספה

מבוא

פורום תוכנית תספה הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התוכנית במכללות האקדמיות לחינוך, לבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך, ולשותפים נוספים הרואים בשילוב מיטבי של בני הקהילה האתיופית
ערך חשוב.

מטרות כלליות של הפורום

בשנה זו נתמקד בתהליך אישי וקבוצתי בלמידה ובהוראה בסביבה רב-גונית. במהלך המפגשים נעבור תהליך סדנאי מתמשך. מטרתנו היא לחוות יחד את תהליך השינוי וההבנה בלמידה והוראה בסביבה מגוונת ,באמצעות החוויה האישית נוכל להעביר את התובנות הלאה.

מטרות הפורום הן להבנות ידע מקצועי בתחום התוכניות השונות, ללוות את רכזי התוכנית במהלך עבודתם המקצועית
ולהוות יחד גוף חושב, מתכנן ופועל למען השגת המטרה: שילובם המקצועי והאישי של בני הקהילה במערכת החינוך
באופן איכותי ושיווני. הפורום יעשה זאת בכמה דרכים:

 • יצירת קהילה חינוכית מגוונת המבוססת על למידת עמיתים.
 • קיום מפגש פורום עם מנהלים עמיתים – הרחבת הקשרים עם מנהלים בשדה ליצירת אקלים קליטה מיטבי
  במערכת החינוך.
 • מפגש עם מורים וגננות העובדים בשדה החינוכי לצורך העמקת הקשר עם בוגרי תוכנית תספה.
 • היכרות עם יוצאי אתיופיה בהיבטים עכשוויים – מחאות, גזענות, תהליכי עומק בקרב קהילת יוצאי אתיופיה לאור
  המציאות החדשה.
 • בחינת היבטים פדגוגיים ומחקריים בנושא רב-גוניות במערכת החינוך בארץ ובעולם.
 • גיבוש כתבי מדיניות ודרכי פעולה אופרטיביות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"ב

להלן פירוט חלק מהאירועים שייכללו בפורום:

 • כנס לקראת חג הסגד- סוגיות נבחרות על "ביתא ישראל"
 • ביקור במרכז מורשת יוצאי אתיופיה "מברהטאי"
 • ביקור במוסד חינוכי שבו חדר מורים מגוון: עשייה חינוכית הלכה למעשה
 • קידום לכידות חברתית הלכה למעשה – החברה למתנסים,  הרצאה וסדנה