מאמרים מחקריים

מחקר

התפיסה המרכזית בתכנית תספה מבוססת על מחקר תמידי.
אנו דואגים ללמוד ולהתפתח תוך הרחבת הידע ורב-התרבותיות והיכרות לעומק של קהילת יהודי אתיופיה, אז והיום.
אנו מתמקדים בהיכרות עם מורשתה ותרבותה של קהילת יהודי אתיופיה, הן בהיבט ההיסטורי והן בהיכרות עם אורח חייהם באופן מעשי.
תכנית תספה לוקחת חלק במחקרים שונים העוסקים בעיקר בתחום החינוך והכשרת מורים בארץ ובעולם.

דו"ח מחקר – רב תרבותיות

למושג רב-תרבותיות יש הגדרות רבות, רובן ככולן מתארות חברה הטרוגנית השואפת לקיים יחסים שוויוניים וסובלניים בין אנשים מקבוצות תרבותיות שונות. חברה רב-תרבותית אינה רואה בשונות בעיה שיש לפתור, אלא משאב הנושא בחובו פוטנציאל להעשרת השקפתו והתנהגותו של הפרט. חיים בחברה מגוונת המכילה זהויות ותכונות ייחודיות ושונות של הפרטים משמעם פיתוח…
לפרטים
מאמרים

הכשרתם של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה ושילובם במקצועות ההוראה

מאמר זה סוקר את השפעתם של מורים מקבוצת מיעוט חברתי על הישגי תלמידים מקבוצת הרוב החברתי על פי מחקרים שנערכו בעולם. מטרתו, להוות תשתית עיונית לתכניות של יצירת רבגוניות בצוות המורים במערכת החינוך הישראלית, על ידי שילוב מורים מזהויות שונות, ולעגן את יתרונותיהן הגדולים של התכניות, בממצאים אקדמיים.
לפרטים
מאמרים

שילוב מורות ומורים ישראלים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

מאמר זה סוקר את השפעתם של מורים מקבוצת מיעוט חברתי על הישגי תלמידים מקבוצת הרוב החברתי על פי מחקרים שנערכו בעולם. מטרתו, להוות תשתית עיונית לתכניות של יצירת רבגוניות בצוות המורים במערכת החינוך הישראלית, על ידי שילוב מורים מזהויות שונות, ולעגן את יתרונותיהן הגדולים של התכניות, בממצאים אקדמיים.
לפרטים
מאמרים

השתלבות של מורים בני הקהילה האתיופית בבתי ספר: דוח מחקר

שילוב מורים בני הקהילה האתיופית במערכת החינוך נעשה ליעד מרכזי של משרד החינוך, אליו מוקצים משאבים במגוון של אפיקים. אחת הדוגמאות המרכזיות לכך היא תכנית תספה, שמעניקה סיוע ותמיכה לבני ובנות הקהילה האתיופית, החל משנות ההכשרה להוראה במסגרת מכללות וסיוע בהשמה בבתי ספר
לפרטים
מאמרים

השפעתם של מורים מקבוצת מיעוט חברתי מקבוצת הרוב החברתי

מאמר זה סוקר את השפעתם של מורים מקבוצת מיעוט חברתי על הישגי תלמידים מקבוצת הרוב החברתי על פי מחקרים שנערכו בעולם. מטרתו, להוות תשתית עיונית לתכניות של יצירת רבגוניות בצוות המורים במערכת החינוך הישראלית, על ידי שילוב מורים מזהויות שונות, ולעגן את יתרונותיהן הגדולים של התכניות, בממצאים אקדמיים.
לפרטים
תפריט