אז מי אנחנו?

תכנית תספה

להכשרה, ליווי ולהשתלבות עו"ה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

תוכנית "תספה" (תקוה באמהרית) –היא תוכנית הוליסטית הפועלת לשילוב כמותי ואיכותי של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הפורמלית, תוך קידום גישה רב-גונית, סובלנית, הוגנת ומכבדת.

התוכנית מבוססת על תפיסות חינוכיות, חברתיות וערכיות למען צדק חברתי (Cochran-Smith, Shakman, Jomg, Terrel, Barnatt, & McQuillan, 2009), שמה לה למטרה להביא לייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית, הדוגלת בערכים של הכרה ברב-תרבותיות, בצדק חברתי ובמתן שוויון הזדמנויות.

התוכנית דוגלת בקידום תפיסה רב-גונית במוסדות החינוך, באמצעות שילוב עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית במוסדות חינוך, עידוד פעילויות בקרב צוותי ההוראה וקהילת בית הספר, מתן כלים להוראה הוגנת יותר המתייחסת למגוון הזהויות הקיימות בחברה הישראלית.

התוכנית פועלת לאורך כל הרצף, החל משלב ההכשרה, ממשיכה דרך הכניסה להוראה ופועלת לפתח ולקדם כישורי מנהיגות חינוכית.

התוכנית מופעלת על ידי מינהל עו"ה ומכון מופ"ת, בשיתוף עם מכון מרחבים.

מטרות התוכנית

1. הגדלת מספר עו"ה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

2. פיתוח כישורי מנהיגות חינוכית-ערכית בקרב עו"ה יוצאי אתיופיה

3. קידום גישה רב-גונית, סובלנית, מכבדת ושוויונית במערכת החינוך ובחברה הישראלית.

שלב ההכשרה

יעדים מרכזיים

• שמירה על ייצוג הולם של סטודנטים במכללות להכשרת מורים

פעולות מרכזיות

• תוכנית תוספתית לרב-גוניות

• סיוע לימודי לכל סטודנט

• קבלת סטודנטים העומדים ברף הכניסה המינימלי

• עידוד מועמדים ללימודי הוראה במקצועות הנדרשים כבר בשלב המכינה

• חיבור בין שלב ההכשרה לשלב הכניסה להוראה

• מעבר תוכנית "מרום" לות"ת

שלב הכניסה להוראה

יעדים מרכזיים

• הגדלת מספר עו"ה יוצאי אתיופיה מ-700 ל-1000 בתוך 5 שנים

פעולות מרכזיות

• עבודה מערכתית מול המחוזות דרך הרפרנטים של "הדרך החדשה"

• סיוע בהשמה בתום ההכשרה, והשמה חוזרת

• מתן ליווי פדגוגי/רגשי למורים מושמים, לפי דרישה של מורה או מנהל

שלב פיתוח מנהיגות חינוכית

יעדים מרכזיים

• גידול במספר המנהלים ובעלי התפקידים המרכזיים מקרב המורים הוותיקים יוצאי אתיופיה

• קביעת יעדים מחוזיים

פעולות מרכזיות

• פיתוח תוכנית עתודה למנהיגות בית-ספרית – שת"פ עם משרד העבודה ועם עמותת "עולים ביחד" / אבני ראשה. (כיום בתוכנית ישנם 14 עמיתים בתוכנית)

• שת"פ עם המפקחות לפיתוח מקצועי והרפרנטים של הדרך החדשה בכל מחוז

מנהלים, מפקחים, עובדי הוראה, מורים חדשים וסטודנטים מוזמנים ליצור קשר עם הצוות המלווה:

ד"ר חגית מישקין – ראש מו"פ תוכנית תספ"ה
hagitre@macam.ac.il
054-7325375

נח מנטסנות – מנהל תוכנית השתלבות מורים בני הקהילה האתיופית
noah@merchavim.net
052-6130723

משה ישעיהו – אחראי הדרכה וליווי – מכון מרחבים
mesfin20@walla.com
050-9936498

ד"ר אילנית אברהם, רכזת תכנית "תספה" במכללות להכשרת מורים, משרד החינוך.
ilanit583@gmail.com

ד"ר הדס-מלכה הכהן -מדריכה פדגוגית.
hacohenh@walla.co.il
054-2900898