"הטובים לתספה"

"הדואג לימים זורע חיטים,

הדואג לשנים נוטע עצים,

הדואג לדורות מחנך אנשים."

מסע לילי לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.

תספה – תכנית של תקווה

תוכנית "תספה" (תקוה באמהרית) –היא תוכנית הוליסטית הפועלת לשילוב כמותי ואיכותי של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הפורמלית, תוך קידום גישה רב-גונית, סובלנית, הוגנת ומכבדת.

התוכנית מבוססת על תפיסות חינוכיות, חברתיות וערכיות למען צדק חברתי (Cochran-Smith, Shakman, Jomg, Terrel, Barnatt, & McQuillan, 2009), שמה לה למטרה להביא לייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית, הדוגלת בערכים של הכרה ברב-תרבותיות, בצדק חברתי ובמתן שוויון הזדמנויות.

התוכנית דוגלת בקידום תפיסה רב-גונית במוסדות החינוך, באמצעות שילוב עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית במוסדות חינוך, עידוד פעילויות בקרב צוותי ההוראה וקהילת בית הספר, מתן כלים להוראה הוגנת יותר המתייחסת למגוון הזהויות הקיימות בחברה הישראלית.

התוכנית פועלת לאורך כל הרצף, החל משלב ההכשרה, ממשיכה דרך הכניסה להוראה ופועלת לפתח ולקדם כישורי מנהיגות חינוכית.

התוכנית מופעלת על ידי מינהל עו"ה ומכון מופ"ת, בשיתוף עם מכון מרחבים.

פורום תספה

מנהלים, מפקחים, מורים ואנשי חינוך יקרים

אנו שמחים לפתוח את פורום תוכנית תספה לשנת תש״ף בסימן “רב-גוניות כמנוע לצמיחה חברתית״ קבוצות שונות בחברה הישראלית מביאות לפתחה אתגרים המעצבים את סדר יומה החברתי. קהילת יוצאי אתיופיה עוברת בשנים האחרונות תמורות אשר יקבעו את עתידה לשנים הקרובות. מפגשי פורום תספה הם הזדמנות בלתי פורמלית להכיר את קהילת יוצאי אתיופיה וללמוד על הכוחות, האתגרים, והשינויים הניצבים בפניה. כמו כן הם מהווים במה למפגשי למידה וחשיבה בנושאים הנוגעים להכשרה ולהשמה של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. אנו מזמינים את כל מי שרואה בקידום יוצאי אתיופיה מטרה ערכית לקחת חלק בפורום חשוב זה, מתוך הבנה ואמונה שחברה שוויונית ורב-גונית היא חברה טובה וחסונה יותר.

ומה אנחנו עושים? (שואפים/חולמים לעשות)

צור קשר