"הטובים לתספה"

"הדואג לימים זורע חיטים,

הדואג לשנים נוטע עצים,

הדואג לדורות מחנך אנשים."

אז מי אנחנו?

תספ"ה – תכנית של תקווה

תכנית תספה (באמהרית "תקווה"), היא תכנית ייחודיות להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל. התוכנית נהגתה מתוך יוזמה מקומית לפני כעשור, וכיום היא פועלת בתשע מכללות אקדמיות לחינוך.

תספ"ה – תוכנית סטודנטים פרחי הוראה – ובאמהרית "תקווה", הוקמה לפני כעשר שנים. התוכנית, המבוססת על תפיסות חינוכיות, חברתיות וערכיות למען צדק חברתי (Cochran-Smith, Shakman, Jomg, Terrel, Barnatt, & McQuillan, 2009), שמה לה למטרה להביא לייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית, הדוגלת בערכים של הכרה ברב-תרבותיות, בצדק חברתי ובמתן שוויון הזדמנויות.

ומה אנחנו עושים? (שואפים/חולמים לעשות)

צור קשר